Warunki gwarancji WMF i Kaiser

WARUNKI OGRANICZONEJ GWARANCJI WMF/KAISER/SILIT
na produkty elektryczne i szybkowary, naczynia do gotowania, formy do pieczenia.

Gwarantem jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4 C, 00-189 Warszawa.

Gwarancja WMF/SILIT na patelnie, garnki, rondle WMF/SILIT, przybory kuchenne szybkowary oraz produkty elektryczne do gotowania i przygotowania posiłków, ekspresy do kawy i urządzenia do przygotowania napojów oraz  formy do pieczenia i akcesoria KAISER wraz z akcesoriami. Obejmuje wady fabryczne lub wady materiałów, wykryte w ciągu okresu podstawowego 24 miesięcy lub rozszerzonego (patrz lista produktów z gwarancją dłuższą niż 2 lata) od daty zakupu lub dostawy.

 Lista produktów z gwarancją dłuższą niż 2 lata:

 • Patelnie, garnki, szybkowary WMF z FUSIONTEC - 30 LAT
 • Patelnie, garnki, szybkowary Silit z SILARGAN - 30 LAT
 • Patelnie WMF PROFI, PROFI RESIST, SPEED PROFI, STEAK PROFI , PERMADUR PREMIUM - 5 lat
 • Młynki WMF z Ceramill® - 10 lat
 • Szybkowary WMF Perfect, Perfect Plus, Perfect Premium, Perfect Ultra, Perfect Pro, Express, Profi Select- 3 lata
 • Pojemniki szklane TOP SERVE - 3 lata na pokrywkę Cromargan z silikonową uszczelką.
 • Formy do pieczenia KAISER LA FORME PLUS- 10 lat

Formy do pieczenia INSPIRATION, INSPIRATION PLUS, CUISINE LINE, CREATIVE- 3 lata

W przypadku produktów elektrycznych i szybkowarów, celem skorzystania z gwarancji, należy zwrócić się do sprzedawcy bądź jednego z autoryzowanych serwisów marki WMF:  

 • JURMAR, Okopowa 23, Warszawa, tel (22) 632 19 52
 • Centrum Serwisowe Espresso, Tadeusza Szafrana 5A/LU4, 30-363 Kraków, tel.: 692830561,  (12) 3464223
 • Centrum Serwisowe Espresso, Żmigrodzka 81-83 lok. 2, 51-112 Wrocław, tel.: 501699696, (71) 7257283

Czas naprawy wyniesie maksymalnie 30 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu wraz z kompletem dokumentów uprawniających do bezpłatnej naprawy. Przy czym WMF zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającą roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

WMF może dokonać wymiany produktu, gdy konsument żąda jego naprawy, lub dokonać naprawy produktu, gdy konsument żąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla WMF.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, na które gwarancja nie ma wpływu.

Warunki niniejszej gwarancji w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny w przepisami powszechnie obowiązującego prawa

Szybkowary WMF/SILIT objęte są 2 letnią gwarancją oraz 30 letnią gwarancją na powłokę Fusiontec/Silargan liczoną od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałów lub jakość wykonania garnka lub przedwczesne zniszczenie metalowej podstawy pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z zaleceniami producenta.

Niniejsza gwarancja nie pokrywa zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku upadku produktu lub umieszczenia produktu w piekarniku. Należy pamiętać, że żywotność uszczelki, wskaźnika ciśnienia, zaworów, rączek jak i uszczelki wskaźnika zamknięcia jest ograniczona. Części te są wyłączone z 2 letniej gwarancji i wymagają cyklicznej wymiany. Akcesoria takie jak koszyk, trójnóg, minutnik (jeśli występuje) i płyta pary mają 2 letnią gwarancję.

W przypadku pozostałych produktów nieelektrycznych , celem skorzystania z gwarancji należy zwrócić się do sprzedawcy lub do pracownika WMF za pośrednictwem czatu internetowego działającego pod adresem: www.wmf.pl , czynnego 7 dni w tygodniu w godzinach od 9 do 21. Zgłaszający roszczenie z gwarancji (reklamację) zostanie wówczas poinformowany o  kolejnych krokach, jakie należy wykonać.

W przypadku potwierdzenia wady, produkt zostanie wymieniony na taki sam lub podobny, a w przypadku szybkowarów zostanie wykonana naprawa. W związku z niniejszymi warunkami gwarancji zobowiązania WMF/KAISER/SILIT ograniczają się wyłącznie wymiany produktu. WMF/KAISER/SILIT nie jest zobowiązana do naprawy lub wymiany produktu jeśli nie zostanie przedłożony ważny dowód jego zakupu.

Wyjątki

Niniejsza gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji, braku konserwacji, w wyniku ingerencji lub nieautoryzowanej naprawy produktu. Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia oraz:

- przegrzania, długotrwałego wystawienia na działanie źródła ciepła,

- wystąpienia plam, przebarwień, rys,

- wystąpienia odprysków na elementach chromowanych,

- wypadków takich jak pożar, powódź itp.

- użycia profesjonalnego, komercyjnego lub użycia w miejscu pracy,

- nabycia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,

- uszkodzeń powstałych przez brud lub owady w produkcie (nie dotyczy produktów zaprojektowanych do zwalczania bądź odstraszania owadów),

- złamania lub upuszczenia produktu,

- uszkodzeń powstałych w wyniku szoku termicznego,

- wymiany części eksploatacyjnych (uszczelki, baterie…)

- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych,

- zniszczeń mechanicznych obręczy korpusu garnków np. w wyniku uderzeń, obić, wyszczerbień.

WMF/SILIT deklaruje 30-letnią gwarancję na trwałość materiału Fusiontec/Silargan. Pokrywki, uchwyty i chromowane krawędzie są wyłączone z gwarancji, ponieważ części te nie są pokryte materiałem Fusiontec/Silargan. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu w sklepie zaopatrywanym przez dystrybutora WMF/SILIT. Procedura reklamacji wymaga przedłożenia dowodu zakupu nabycia konsumenckiego. W przypadku wystąpienia defektów w materiale Fusiontec/Silargan w okresie gwarancyjnym, wymienimy bezpłatnie wadliwy produkt na nowy taki sam lub w przypadku braku dostępności na model o nie gorszych właściwościach. Dodatkowe prawa z tytułu niniejszej gwarancji są wyłączone. Dowód zakupu i wadliwy produkt muszą zostać przedstawione w celu potwierdzenia roszczenia z tytułu gwarancji. Pod warunkiem, że model ten jest nadal objęty zakresem produktów, wadliwa część zostanie zastąpiona częścią z tego samego modelu. Jeśli model nie jest już zawarty w asortymencie, wadliwa część zostanie zastąpiona podobnym produktem, dostępnym w ramach obecnego asortymentu.

Gwarancja nie obejmuje:

- wystąpienia plam, przebarwień, rys,

- szkód spowodowanych następującymi przyczynami:

 • Przegrzanie
 • Nieodpowiednie i niewłaściwe użytkowanie
 • Nieprawidłowe, niewłaściwe, lub niedbałe używanie naczyń
 • Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi
 • Jakiekolwiek energiczne i gwałtowne użycie siły w użytkowaniu naczynia
 • Mechaniczne, chemiczne lub fizyczne działania na powierzchnię Fusiontec/Silargan
 • Nieautoryzowane naprawy
 • Instalacja części zamiennych oraz akcesoriów, które nie odpowiadają oryginalnemu produktowi

Normalne ślady zużycia - takie jak rysy, ślady cięcia i zadrapania - mają charakter czysto wizualny i nie stanowią szkody na podstawie warunków zgłoszenia gwarancyjnego. Roszczenia gwarancyjne ograniczają się wyłącznie do normalnego prawidłowego użytkowania w prywatnych gospodarstwach domowych. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem komercyjnym nie są objęte ochroną gwarancją.

Gwarancja nie pokrywa przywierania wynikającego z nieprawidłowego użytkowania jak również przypadków wymienionych powyżej.

WMF/KAISER/SILIT. Dodatkowa gwarancja rozszerzona obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakość wykonania pod warunkiem użytkowania produktu zgodnie z zaleceniami producenta. Niniejsza gwarancja nie pokrywa zniszczeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku upadku produktu, żółtych lub niebieskich przebarwień jak również innych przypadków wymienionych powyżej.

Formy do pieczenia Kaiser

Gwarancja nie obejmuje zniszczeń powstałych w wyniku uszkodzenia mechanicznego, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji, braku konserwacji, w wyniku ingerencji lub nieautoryzowanej naprawy produktu. Gwarancja również nie pokrywa normalnego zużycia oraz:

- przegrzania, długotrwałego wystawienia na działanie źródła ciepła,

- wystąpienia plam, przebarwień, rys,

- użycia profesjonalnego, komercyjnego lub użycia w miejscu pracy,

- złamania lub upuszczenia produktu,

- uszkodzeń powstałych w wyniku szoku termicznego,

- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych.

Prawa Konsumenckie

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa konsumenckie; prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Dotyczy to również praw uzyskanych od sprzedawcy, od którego konsument zakupił produkt. Niniejsza gwarancja daje konsumentowi określone prawa, może on także korzystać z innych praw specyficznych dla konkretnych stanów lub krajów. Zgodnie ze swoją decyzją konsument może domagać się uznania któregoś z tych praw.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium